Artistes de Mallorca inclosos en el catàleg Espora per haver editat amb nosaltres o per tenir algun article ressenyat a la nostra web.